Procurement & Contracts

PMC Global Engineering > Disciplines > Procurement & Contracts

Procurement & Contracts

Procurement is een aankoopproces voor goederen en diensten. Er zijn strategische, tactische en operationele inkopen, die gerealiseerd worden in verschillende stappen.

Contract Management maakt deel uit van de procurement cyclus.

Het stelt contract managers in staat om de contracten te beheersen, op te volgen en erop toe te zien dat betrokken partijen zich houden aan commerciële en contractuele afspraken.

Sub-disciplines

  • Contract Management
  • Project Procurement
  • Contract Engineering
  • Expediting

Op zoek naar technische experts voor uw project?