Project Management & Controls

PMC Global Engineering > Disciplines > Project Management & Controls

Project Management & Controls

Via Project Management beheersen wij de projecten. Dit is mogelijk dankzij een degelijke organisatie, een goed uitgewerkte voorbereiding, een uitgekiende planning en een strikte opvolging tijdens de uitvoering tot oplevering, inclusief de daarbij horende rapportages.

Tijdens de projecten zijn timing, budget, kwaliteit, organisatie en communicatie van cruciaal belang. Dit verlangt dus een nauwgezette follow-up, controle en waar nodig bijsturing.

Sub-disciplines

  • Project Director
  • Project Manager
  • Construction Manager
  • Project Engineer
  • Project Planner
  • Project Control Engineer
  • Project Administratie
  • Document Controller
  • Construction Planner
  • Cost Engineer

Op zoek naar technische experts voor uw project?