Safety, Health & Environment

PMC Global Engineering > Disciplines > Safety, Health & Environment

Safety, Health & Environment

Naleving van de regels en voorschriften m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu is een essentiële voorwaarde voor duurzaamheid.

Het garandeert dat de projectactiviteiten de veiligheid en gezondheid van alle betrokken medewerkers niet in gevaar brengen of het milieu schade berokkenen.

Daarom hebben preventieadviseurs, veiligheidstoezichters, veiligheids- en/of milieucoördinatoren een belangrijke rol op projecten.

Sub-disciplines

  • QHSE Management
  • QHSE Engineering
  • HSE Supervision

Op zoek naar technische experts voor uw project?